Naar JPEG VerkleinenTEXTsaveOpslaan    OpslaansaveAs ObjcJPEGEQltlongScnslongMttCenumMttCNoneIn Pth ¬txtu¬OC:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\ALuijk02\